Ecabo

Wat houd de ECABO erkend leerbedrijf in

Het leerbedrijf is bereid om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor de MBO- Opleidingen, waarvan ECABO heeft vastgesteld, dat het leerbedrijf in staat is om (een deel van ) de eindtermen (c.q. de aan te leren competenties)via beroepspraktijkvorming te realiseren.

 

Dat men een stage in de praktijk is voor deelnemers aan een mbo-beroepsopleiding een verplicht onderdeel van hun opleiding. Die stage moet gevolgd worden bij een bedrijf dat ‘erkend’ is. Dat wil zeggen: dat het bedrijf voldoet aan voorwaarden op een kwalitatief goede stage te bieden.

 

 

 

ECABO kijkt of je als leerbedrijf de volgende voorwaarden heb gewaarborgd :

  • de kwaliteit van de werkzaamheden die u de leerling kunt bieden
  • de kwaliteit van de begeleiding tijdens de stage
  • of u de leerling een veilige leeromgeving kunt bieden

 

Waarom zijn wij een erkend leerbedrijf

 

Wij vinden dat het ons bedrijf een positieve uitstraling geeft , wij willen als bedrijf in de branche een hoge betrokkenheid tonen, wij vinden en willen laten zien dat wij kwaliteit belangrijk vinden en dat wij investeren in de toekomst van jongeren.

Wij vinden ook dat Praktijkleren steeds meer een essentieel onderdeel van elke opleiding. Zeker bij opleidingen in de beveiligingssector. Het vak van Beveiliger leert men het beste in de praktijk.

Om ons te vinden als beveiligingsbedrijf kunt u ons vinden, door gebruik te maken van het ECABO-bedrijvenregister

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 keurmerk beveiliging Ecabo erkend leerbedrijf