Port Security (conform ISPS)

Door de aanhoudende terreurdreiging zijn de eisen met betrekking tot veiligheid /safety in transport en logistiek drastisch aangescherpt. Havens zijn kwetsbaar voor terroristische dreiging en criminele activiteiten. Dit komt onder andere door de vaak enorme omvang van een haven, de uitgebreide toegang via land en water en de personen en-/of goederenstroom die plaatsvindt in een haven.

In december 2002 is door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) vastgesteld. De ISPS Code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging/safety van schepen en havenvoorzieningen.
De ISPS Code regelt de veiligheid-/safety situatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schip en kade samenkomen. Bijvoorbeeld als een schip in een haven ligt, de zogenoemde ship/port interface.

Sinds 1 juli 2004 moeten ook Nederlandse havenbedrijven, op last van de Europese autoriteiten, voldoen aan strenge veiligheid-/safety eisen voor de havenbeveiliging. Deze zijn onder andere vastgelegd in de ISPS-code.

Potentiële criminaliteitsrisico's worden via een Port Facility Security Assessment geïnventariseerd. Aan de hand hiervan moet de havenvoorziening een passend beveiliging-/safetyplan (Port Facility Security Plan) opstellen en in stand houden.

 

Wij leveren havenbeveiligers met ervaring die onder verantwoording van de Port Facility Security Officer het beveiliging-/safetyplan uitvoeren, om zodoende tegen te gaan dat ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer kan plaatsvinden. Daarbij kan ook gedacht worden aan alcohol controles.

 

Zo nodig kunnen wij een Port Facility Securiy Officer (PFSO) beschikbaar stellen om u ondersteuning te leveren bij de uitvoering van de diverse maatregelen om te kunnen voldoen aan de strenge eisen.

Dit kan inhouden het opstellen van het Port Facility Security Assessment (PFSA),  Port Facility Security Plan (PFSP) en toezicht op het naleven van de gestelde de beveiligingsmaatregelen.

De PFSO kan tevens fungeren als intermediair tussen de CSO en de SSO aan boord van schepen.

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 keurmerk beveiliging Ecabo erkend leerbedrijf