Disclaimer

NOORDWEST Services&Security B.V.  besteedt aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens.

 

NOORDWEST Services&Security B.V.  sluit alle aansprakelijkheid uit voor onjuistheden op deze site en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze site.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 keurmerk beveiliging Ecabo erkend leerbedrijf