Beleidsverklaring Kwaliteit , Arbo veiligheid, Milieu en Keurmerk Beveiliging

Om diensten van een hoogwaardige kwaliteit te kunnen leveren en voor uiterst klantgerichte diensten werkt NWS&S met een KAM managementsysteem dat voldoet aan de criteria van NEN ISO 9001, ISO 14001, en ISO 45001, alsmede het Keurmerk Beveiliging. Het managementsysteem bevordert de professionaliteit van NWS&S en stelt zeker dat NWS&S consistent haar klanten een product en dienst verleent die de contractuele en services behoefte invult. NWS&S concentreert zich op het "in een keer goed willen doen" door het voorkomen van afwijkingen in tegenstelling tot het op adhoc basis rectificeren van fouten.

 

Hiermee willen wij bewijzen dat wij onze afspraken nakomen en aan de verwachtingen van de klant te kunnen voldoen.

 

ISO 9001 :2015
Internationaal erkend keurmerk voor geleverde kwaliteit en streven naar continue verbetering, gestructureerde en betrouwbare bedrijfsvoering.

 

Het is ons streven naar deze continue verbeteringen voor gestructureerde bedrijfsvoering.

 

ISO 14001:2015
Keurmerk voor het streven van de organisatie om milieuschade door eigen bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beperken en te beschermen en het promoten van milieu bewustzijn.

 

NOORDWEST Services & Security heeft als serviceverlenend bedrijf weinig milieudruk.

 

Toch voeren we een proactief milieubeleid met aandacht voor het behalen  van milieuwinst. Voor onze organisatie en voor de opdrachtgever.

 

ISO 45001
Het implementeren en onderhouden van een Veiligheids en ARBO beheerssysteem welke gevaren zowel intern als extern beheerst en zo mogelijk vermijdt.

 

Hierdoor zijn goede  arbeidsomstandigheden, veiligheid  en milieuzorg integraal deel van onze bedrijfscultuur.

 

Keurmerk Beveiliging  van de Nederlandse Veiligheidsbranche

Het door ons gevoerde Keurmerk Beveiliging garandeert ons en onze opdrachtgever dat de organisatie voldoet aan haar wettelijke verplichtingen en op verantwoordde wijze haar financiële en maatschappelijke verplichtingen vervult. Het bedrijfsbeleid heeft daarom als doelstelling een voordurende verbetering op alle gebieden zoals op integrale kwaliteit, veiligheidsmanagement , milieumanagement systeem van de organisatie, met verder oog voor People, Planet en Profit. Continuïteit, Solvabiliteit en Integriteit zijn primaire waarden van het bedrijf.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 keurmerk beveiliging Ecabo erkend leerbedrijf