ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid van een organisatie op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid en daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 keurmerk beveiliging Ecabo erkend leerbedrijf